Huisregels van Repair Café Goirle:

 

 • Reparaties in het Repair Café worden in principe gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige deskundigen. 

 • De bedoeling is dat de bezoekers, na aanlevering van hun kapotte spullen, zelf aanwezig blijven. 

 • Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die 't gevolg
  is van activiteiten in het Repair Café.

 • Voor gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, batterijen, kant en klare kniestukken van applicaties 
  dient apart te worden betaald.

 • Het ter reparatie aanbieden van voorwerpen is voor eigen risico. 

 • Het Repair Café en zijn vrijwilligers geven geen garantie op de uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als de bezoeker
  bij thuiskomst ervaart dat 't voorwerp toch niet goed functioneert. 

 • Het Repair Café en zijn vrijwilligers behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren. 

 • Bij overmatige verontreiniging van de aangeboden voorwerpen behoudt het Repair Café zich het recht voor om deze te weigeren.

 • Als 'n apparaat niet kan worden gerepareerd, dan is 't niet verplicht om het apparaat weer in elkaar te zetten.

 • Er wordt maximaal één apparaat per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.

                                Na een reparatie wordt een vrijwillige donatie zeer op prijs gesteld,
                                met deze bijdrage moeten wij ook proberen onze kosten te dekken.
                             


Repair Café Goirle


Maak jouw eigen website met JouwWeb